Soukromá klinika LOGO s.r.o. Praha

Motto: "Nabízíme pomoc všem, kteří se pro nás rozhodli."

Soukromá klinika LOGO s.r.o. byla založena v roce 1990 jako specializované zdravotnické zařízení pro diagnostiku a léčbu poruch řeči, hlasu a sluchu. Postupně se rozvíjela tak, aby poskytovala komplexní péči ve specializovaných oborech foniatrie, ORL, logopedie, psychologie, psychiatrie, neurologie, interna, fyzioterapie, dětský denní stacionář a lůžkové oddělení.

V současné době sídlí soukromá klinika LOGO s.r.o. na Vsetínské ulici v Brně a v hlavním městě Praze. Její zakladatelka PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., věnuje léčbě a terapii koktavosti velkou pozornost. Vytvořila metodu komplexního přístupu k terapii koktavosti a tato metoda je na naší klinice aplikována s velmi dobrými výsledky. Je vhodná pro děti, mládež i dospělé koktavce.

Tým odborníků, kteří pracují jako celek, aby pomohli zmírnit příznaky koktavosti pomocí metody našeho zakladatele, byl vytvořen již na počátku vzniku této kliniky.

Na začátku léčby je po konzultaci s klientem sestaven léčebný plán. Klinika organizuje týdenní diagnostické pobyty, na nichž se tento individuální léčebný plán realizuje a během nichž se v prvních dnech zahajují specializovaná vyšetření - foniatrie, neurologie, psychologické pohovory, logopedie.

Naše klinika využívá komplexní přístup, kdy se na klienta na jednom místě a ve stejnou dobu aplikují léčebné, reedukační a rehabilitační prvky.

Naším cílem je pomoci našim klientům odstranit a zmírnit jejich potíže a ukázat jim cestu, kterou se mohou vydat.

Po absolvování diagnostického pobytu jsou klienti po dobu dvou až tří měsíců kontaktováni ve svém domácím prostředí a v případě potřeby navštěvují individuální terapeutická sezení s logopedem. Poté následuje týdenní terapeutický pobyt, kde klienti procvičují to, s čím mají potíže.

Adresa:

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha
Česká republika

+420 224 910 408

http://www.moje-klinika.cz

cs_CZCzech