RHG, spol. s ro

O nás

Ve společnosti RHG spol. s r.o. se od roku 1994 zabýváme provozováním zdravotnických zařízení. V nemocnicích v Roztokách a Kralupech nad Vltavou se zaměřujeme především na poskytování dlouhodobé ošetřovatelské péče. Současně poskytujeme širokou škálu ambulantní péče.

Historie

Oblast, ve které RHG spol. s r.o. rozvíjí své podnikání, nelze srovnávat s žádným jiným odvětvím. Zdravotnictví má svá specifika nejen v ekonomice provozu, ale především svým odlišným etickým rozměrem a odpovědností. Zdraví a spokojenost pacientů je vždy na prvním místě. Cílem společnosti RHG spol. s r.o. je poskytovat kvalitní péči v příjemném prostředí a tuto péči poskytovat co nejefektivněji s ohledem na možnosti systému, který je v České republice financován.

Společnost RHG spol. s r.o. byla založena v roce 1994 PhDr. Vladimírem Matouškem a Jindřichem Větrovským za účelem.
V prvních letech provozovala tři ambulance a domácí ošetřovatelskou péči v Praze a intenzivně pracovala na přípravě projektu provozování Městské nemocnice v Roztokách. Dne 1. srpna 1996 převzala nemocnici do pronájmu na 20 let s tím, že provozování bude zajišťovat společnost RHG spol. s r. o. bez nároku na provozní dotace, které v té době činily 3,5 milionu Kč ročně.

V době převzetí nemocnice již měli oba partneři zkušenosti s prací ve zdravotnictví a okamžitě začali pracovat na zefektivnění provozu nemocnice. Přehodnocením dodavatelsko-odběratelských vztahů a restrukturalizací provozu byl postupně nalezen efektivní model.

Adresa:

Mostní 934
Kralupy nad Vltavou
278 01

+420 315 704 411

http://www.rhg.cz/

cs_CZCzech