GARC Kladno, sro

O nás

Klinika rehabilitačního lékařství poskytuje rehabilitaci zejména pacientům po úrazech mozku a jiných neurologických onemocněních, úrazech a operacích pohybového aparátu, vertebrogenních potížích apod. Cílem rehabilitace je začlenění klienta do společnosti a zlepšení kvality jeho života.

Multidisciplinární tým odborníků: rehabilitační lékaři s různými základními odbornostmi (neurologie, internisté, chirurgie), fyzioterapeuti, ergoterapeuti, psychologové, logopedi, speciální pedagogové, sociální pracovníci provádějí diagnostiku a navrhují krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán.

Pro pacienty s poškozením mozku s kognitivními, obličejovými, motorickými a dalšími problémy je na Albertově klinice zřízena denní péče. Klinika poskytuje fyzioterapii na lůžkách kliniky VFN. Fyzioterapie jednotlivých pacientů je metodicky sledována klinickými lékaři.

Klinika má možnost provádět kromě obvyklých rehabilitačních vyšetření také polyelektromyografické vyšetření, stabilometrii, bicyklovou a rumpálovou ergometrii.

Adresa:

Fr. Kloze 37
Kladno

+420 312 256 600

http://www.garc.cz/index.php

 

cs_CZCzech